6 december 2014

Sapfo - dikter och fragment

Poet, eller vislyriker, i antikens Grekland. En dikt och ett antal fragment finns bevarade. Sapfo är den enda kvinnliga författare som vi känner till från denna tid.

Visserligen översatta och tolkade på 2000-talet, men så otroligt allmängiltiga känslor som överlever i tusentals år. Om kärleken är mellan lika eller olika kön, är i alla hänseenden oväsentligt. Den är ändå lika stark. Redan då.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar