5 december 2017

Barabbas

av Per Lagerkvist är en läsvärd klassiker.

Barabbas som blev frikänd i stället för Jesus. Lagerkvist följer Barabbas från det att han bevittnar Jesus död på korset till att han själv blir korsfäst efter att ha anklagats för att delta i de kristna upploppen i Rom. Barabbas är nyfiken på vilka de kristna är, men de vill inte befatta sig med honom. Han fortsätter sitt sökande i tvivel, vill tro att "den ende guden" faktiskt finns och kanske är det ett tecken när han och den andra sammankopplade slaven faktiskt blir uppsläppta ur gruvan där de tvingats arbeta i flera år. Men Barabbas tvekar inte att avsäga sig tron, när han konfronteras och tvingas välja.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar