7 mars 2017

Sagas bok: En trovärdig historia

av Elsie Johansson är en roman om att bearbeta den förträngda barndomen med avstamp i bodelningen efter den sista föräldern.

Saga är sladdbarnet, som skiljs från sina fattiga föräldrar efter en händelse i barndomen. Godsägaren ordnar plats åt Saga hos en gammal och rik släkting och därigenom får en fin fostran och bra skola, så att hon kan vidareutbilda sig och få ett bra betalt jobb. Hon får också tag i en rik man att gifta sig med.

Men äktenskapet håller inte och när modern dör är Saga ensam och kanske en smula bitter på livet. Trots att hon sällan har haft kontakt med sin mor, beslutar hon ändå att åka till bodelningen och hjälpa de äldre syskonen. Men när hon stiger in över tröskeln i sitt barndomshem förlamas hon och hon stannar i kammaren där hon får "besök" av sina yngre åldrar. Ett bråk med syskonen avslutar dagen och Saga åker därifrån med enbart med ett bordsur och en låda som hennes mor tydligt har adresserat till henne.
I lådan finns ett budskap från modern. Inte uttalat, men för Saga kunde det lika gärna varit en hög röst från modern. Saga börjar undersöka sin fars död och sin mors historia och hon öppnar upp sig allt mer för minnet av händelsen. Bråket den där dagen och det som hade föregått bråket.

Elsie Johansson leder läsaren genom tillbakablickar i den här faktiskt trovärdiga historien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar