13 oktober 2014

Så skriver du romaner och noveller

av Lars Åke Augustsson är lättläst och inspirerande om konsten att skriva.

Indelningen i 11 tydliga kapitel gör att det är lätt att gå tillbaka till den del som man vill fördjupa sig i.

1. Ljug för sanningens skull. För att en lögn eller ett påhitt ska kännas trovärdigt för läsaren måste den kryddas med sanningar.

2. Simma. För att få flyt i skrivandet krävs kvantitet, för att djupet ska framgå krävs också yta.

3. Sinnena. Använd alla sinnen i din text

4. Karaktärer. Gör dina karaktärer platta, runda eller genomskinliga och förstå varför och när de olika djupen behövs.

5. Konflikter och spänning. En text måste locka till vidare läsning.

6. Dialoger. Samtal lättar upp och för historien framåt.

7. Scener. Koncentrera dig på varje scen och se scenerna som byggstenar i din berättelse.

8. Skiva om. Läs igenom din text efter att den vilat. Skriv om där det behövs.

9. Skriva som en vana. Tappa inte modet när flytet uteblir.

10. Marknaden. Att bli refuserad innebär bara att en person, en viss dag tackade nej till, ett manus av dig. Flera refuseringar från många håll kan vara indikation på att ditt manus inte håller måttet.

11. Läs! För att kunna skriva behöver du läsa - mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar